Verdensdagen for psykisk helse 2021

Engerdal kommune vil markere verdensdagen for psykisk helse med flere arrangementer. Den psykiske helsen vil bli utfordret gjennom livet. Det å slite psykisk i perioder er normalt, og halvparten av oss vil få eller har en psykisk diagnose i løpet av livet. Nettopp fordi det angår så mange, enten deg selv eller som pårørende, er det nødvendig at vi er klar over hva vi kan gjøre i hverdagen for å styrke oss, men også hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer.

God psykisk helse krever at vi selv tar et tak og tar ansvar for egen helse. Vi har alle muligheten til å gjøre samfunnet til et bedre sted å leve ved å inkludere og styrke hverandre.

Målet for verdensdagen for psykisk helse 2021 er å:

  • Øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen
  • Bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer
  • Bidra til trivsel, læring og personlig utvikling for deg selv og andre

Årets tema i år er: Livet under og etter pandemien
Tenk hvor verdifulle vi er for hverandre for å forebygge ensomhet og utenforskap, dette er noe mange kan føle på nå i etterkant av 1,5 år med mange sosiale begrensninger. 

Vi ønsker velkommen til markering av verdensdagen for psykisk helse følgende datoer:

  • Fredag 8. oktober kl. 12.00: Søre Elvdal kirke
  • Tirsdag 19. oktober kl. 12.00: Sømådalen kirke
  • Onsdag 20. oktober kl. 18.00: Elgå kirke
  • Mandag 25. oktober kl. 18.00: Engerdal kirke
  • Tirsdag 26. oktober kl. 18.00: Drevsjø kirke

Berit og Jo-Gaute opptrer med sang og musikk på de tre siste markeringene.

Dette er et samarbeid mellom menighetsrådene, sogneprest, Frivilligsentral, helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier og alle vil være tilstede under markeringene.  
 
Markeringene er åpen for alle, og vi håper mange tar turen innom en av kirkene. Vi understreker at markeringene på ingen måte er knyttet opp mot religion, selv om det avholdes i kirken.

Vel møtt!

 

Til toppen