Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry     Skjema innreiseregistering

Velkommen til Engerdal og tilflytterkveld

Det har tidligere vært en tradisjon i hvordan nye engerdøler i kommune blir ønsket velkommen. Av forskjellige årsaker har dette dessverre ligget i dvale siden desember 2018. Nå er kommunen i gang igjen med hyggelige gester til tilflyttere.

FRa Galtåsknappen Jan Nordvålen   Tilflytterbrev

De som har flyttet til Engerdal kommune f.o.m august 2021 har fått tilsendt ett tilflytterbrev. Ordfører ønsker å beklage at dere som har flyttet hit i perioden desember 2018 – august 2021 ikke har fått slikt brev. Dere er alle sammen hjertelig velkomne her i kommunen.

Ønsker du informasjon om hvem som er din grendekontakt, eller hvis du har noe på hjertet av utfordringer, innspill eller andre tanker er ordfører Line Storsnes kontaktbar på tlf.  481 44 668 eller   e-post 

 

Tilflytterkveld

Vi vil arrangere tilflytterkveld før jul i år og alle som har bosatt seg i Engerdal i løpet av 2021 vil få invitasjon til en slik kveld.  Her vil sentrale medarbeidere og andre relevante personer være tilgjengelig og orientere.  Det blir enkel servering.

 

Politisk behandling av velkomsttiltak

Ordningen med velkomsttiltak var oppe til politisk behandling i formannskapet 23.06.21 og det ble fattet flg. vedtak:

Velkomsttiltak for nye innflyttere gjenopptas og videreføres med noen justeringer:

  • Engerdal kommune ønsker nye innflyttere velkommen i form av et brev fra ordføreren med tilbud om en velkomstsamtale. I brevet bør det opplyses hvem som er nærmeste grendekontakt, og inneholde linker til nyttige nettsider.
  • Årlig arrangeres en til to tilflytterkvelder der siste års innflyttere inviteres.

Velkomsttiltakene trer i kraft fra og med 2. kvartal 2021

Du kan lese saken som ble behandlet her

Vi hadde tidligere en ordning der de som flyttet hit fikk votter i velkomstgave.  Dette er noe som ikke blir videreført.

 

Vi ønsker alle som flytter til Engerdal kommune hjertelig velkommen.

Til toppen