Vaksinesvindel

Vaksinasjon mot Covid-19 er noe store deler av befolkningen er opptatt av og venter på. Samtidig vet vi at svindel og spredning av skadevare er utbredt i andre land, og at dette også rammer Norge for tiden.

Vaksinasjon mot Covid-19 er noe store deler av befolkningen er opptatt av og venter på. Samtidig vet vi at svindel og spredning av skadevare er utbredt i andre land, og at dette også rammer Norge for tiden.

 

Basert på erfaring forventer NSM ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) at svindelforsøkene vil øke i omfang i tiden fremover.

 

Kommunen presiserer:

I Engerdal vil alle som skal bli vaksiner bli oppringt fra helsesenteret/legetjenesten for å komme til time.  Den som ringer vil alltid presentere seg og du vil se hvilket telefonnummer som ringer. Får du telefon fra noen andre enn dette kan det bety at det er svindelforsøk.

 

Nasjonale sikkerhetsmyndighet kan se for seg flg. svindelmetoder:

Ulike kommunikasjonskanaler benyttes av svindlere for å nå frem til ofrene. Det er observert svindel via telefonoppringninger, tekstmeldinger, eposter, meldinger via sosiale medier, osv.

Svindlernes metoder vil variere:

  • Mange av svindlerne vil trolig tilby tidlig vaksinasjon mot forhåndsbetaling, kanskje forklart med at pasienten må selv dekke en «egenandel». Vi har sett tilfeller der innbyggere fikk telefonoppringning som tilsynelatende var fra et privat medisinsk senter eller en kommune, med tilbud om snarlig vaksinasjon, mot forhåndsbetaling.
  • Man må også regne med svindelforsøk som har til hensikt å lure inn skadevare på privat eller arbeidsgivers datautstyr, for eksempel løsepengevirus.
  • Det kan dreie seg om mer «tradisjonelle» motiver som å tilegne seg bankkontonumre, kredittkortnumre, personalia, helseopplysninger (allergier, sykdommer, mm). Slike opplysninger kan brukes i svindel eller for utpressing av offeret senere. 
Til toppen