Vaksinasjon - ikke mulig å flytte time

Grunnet logistikk og viktigheten ved å følge vaksinasjonsprogrammet vil det ikke være mulighet til å flytte oppsatt time for vaksinasjon mot covid-19. Tidspunkt for dose 2 blir satt opp når man får dose 1, med tidsintervall på 6-12 uker ut ifra priorieringsgruppe.

Dette gir godt rom for planlegging, og vi ber kommunens innbyggere om å prioritere vaksinasjon selv om det kan gå utover ferieplaner.

Til toppen