Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her

Regler for innreise   Rules upon entry     Skjema innreiseregistering

Utlysning - søk tilskudd fra kommunalt viltfond – frist 1. mars 2022

Fred-Johnny Østbøl Enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger, lag, viltstellområder og kommunen kan søke viltfondet om tilskudd med hjemmel i Forskrift om kommunale viltfond m.m., FOR-2011-05-15-537.

Kommunalt viltfond kan brukes til:

  • Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
  • Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
  • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Tilskudd gis bare til konkrete viltstelltiltak, og ikke til ordinær drift.

Eksempler på tiltak som det kan gis tilskudd til:

  • Utarbeidelse av bestandsplaner
  • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæringen voldt av hjortevilt
  • Tiltak for å fremme viltforvaltningen, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering, enkeltpersoner eller kommunen selv
  • Generelle viltstelltiltak for alle typer vilt

Hvordan sende inn søknad?

Fyll ut digitalt søknadsskjema som ligger på vår hjemmeside under Hjem – Tjenester - Natur, klima og miljø – Naturforvaltning - Vilt og viltforvaltning.

Regler for søknad om tilskudd fra kommunalt viltfond ligger også her.

Eller klikk på linken under for å komme direkte til  søknadsskjema:

Frist: 1. mars 2022.

Til toppen