Utlysning - søk tilskudd fra kommunalt viltfond – frist 1. mars 2022

Fred-Johnny Østbøl Enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger, lag, viltstellområder og kommunen kan søke viltfondet om tilskudd med hjemmel i Forskrift om kommunale viltfond m.m., FOR-2011-05-15-537.

Kommunalt viltfond kan brukes til:

  • Tilskudd til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.
  • Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadd vilt og fallvilt i kommunen.
  • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt.

Tilskudd gis bare til konkrete viltstelltiltak, og ikke til ordinær drift.

Eksempler på tiltak som det kan gis tilskudd til:

  • Utarbeidelse av bestandsplaner
  • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæringen voldt av hjortevilt
  • Tiltak for å fremme viltforvaltningen, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering, enkeltpersoner eller kommunen selv
  • Generelle viltstelltiltak for alle typer vilt

Hvordan sende inn søknad?

Fyll ut digitalt søknadsskjema som ligger på vår hjemmeside under Hjem – Tjenester - Natur, klima og miljø – Naturforvaltning - Vilt og viltforvaltning.

Regler for søknad om tilskudd fra kommunalt viltfond ligger også her.

Eller klikk på linken under for å komme direkte til  søknadsskjema:

Frist: 1. mars 2022.

Til toppen