Utlysning av rypejakt 2022

Hylleråsen og Heggeriset viltstellområde tilbyr rypejakt på sitt område for 2022, etter vedtak i årsmøtet. Det vil bli lagt ut 55 sesongkort

Ingunn 'Sømåen  Disse sesongkortene blir fordelt og trukket på følgende måte:

Prioritet 1: Grunneiere

Prioritet 2: Innenbygdsboende

Prioritet 3: Hytteeiere på grunn som disponeres av VO1

 

Det vil bli fastsatt kvote og bag-limit etter telling, og total beskatning vil legges på 30 % av total beregnet stamme.

 

Priser:

Grunneiere personlig                 1200,-

Innenbygds                                1600,-

Grunneierkort til utenbygds       2000,-

Hytteeiere                                   2000,-

 

Tidsvinduet for søknad er mellom 3. – 25. mai 2022. Kun personlige kort. Søknader før og etter dette, vil ikke bli prioritert. Søknaden gjøres på mail til e-post

NB! Dette gjelder kun rypejakt. For hare, skogsfugljakt, trening og andre jaktkort, vil dette bli lagt ut fritt på Inatur.

Til toppen