Ungdomshuset har hatt besøk av en Grafitti kunstner i dag

Han heter Rodrigo Vitorio Lasboa Souza. Han har malt murveggen inne på Ungdomsklubben, og vi i Ungdomsrådet vil gjerne takke DKS-utvalget og Else Myhr for god hjelp og støtte med prosjektet.

Vi takker også ledelse og elever i 8.klasse på Ebus som stilte opp og hjalp til med å lage to kunstverk på Engerdalshallen.

Til toppen