Tilskuddsordning til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser

pixabay.com Regjeringen har bevilget 250 millioner kroner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner. Engerdal kommune har fått kr 170.000,- til fordeling.

Tilskuddet skal som hovedregel gå til organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret. Det åpnes imidlertid for at alle frivillige organisasjoner som har strømkostnader kan få tilskudd, uavhengig av driftsform på virksomheten som har strømavtalen. Idrettsanlegg, grendehus etc går inn under ordningen.

GÅ TIL SØKNADSSKJEMA

Frist for å søke gjennom det nasjonale søknadsskjemaet er 15. mars 2022, klokka 13.00.

Søkere blir bedt om å oppgi følgende informasjon:  

  • Navn på organisasjon      
  • Organisasjonsnummer     
  • Kontaktinformasjon        
  • Kontonummer        
  • KWt forbruk desember og januar        
  • Kommentarfelt          
  • Strømregning for desember og januar som vedlegg

Tilskuddsordningen vil også bli beregnet for februar og mars basert på strømregningene for desember og januar. 

For ytterligere og fullstendig informasjon se vedlagte retningslinjer, eller ta kontakt med kommunen ved virksomhetsleder for Utvikling Bjarne Granli, tlf. 913 85 991 eller epost: bgr@engerdal.kommune.no 

Retningslinjer for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner (PDF, 349 kB)

Til toppen