Tilskudd til lag, foreninger og arrangementer 2022

Tilskuddsordningen ble utlyst i Vard'n og på kommunens hjemmeside i februar. I denne utlysningen ble tilskudd om arrangement ikke tatt med. Vi lyser derfor ut på nytt med søknadsfrist 20. mai 2022.

Tilskuddsordningen omfatter dermed i likhet med tidligere år både lag, foreninger og arrangementer.

De som allerede har søkt for 2022, behøver ikke å sende inn ny søknad.

Søknad om tilskudd

Retningslinjer for tildeling av midler til kulturformål (PDF, 56 kB)

Til toppen