Tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Fra 2022 erstatter Tilskudd til inkludering av barn og unge de tidligere tilskuddsordningene Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år.

Et viktig mål med den nye tilskuddsordningen er at kommunene skal få større mulighet til å se sine satsninger i sammenheng og stå friere til å disponere midler på en måte som bidrar til målet med tilskuddsordningen. En stor endring fra tidligere år er at kommunene i de fleste tilfeller kun skal levere én hovedsøknad, denne kan inneholde flere aktivitetstyper.

SØKNADSFRIST: 18 NOVEMBER.

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser
  • Private aktører
  • Frivillige organisasjoner
  • Det er bare kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte «loser/ungdomsloser»
  • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i enhetsregisteret
  • Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke

Slik søker du

  1. Sett deg inn i regelverket - TRYKK HER
  2. Logg inn, fyll ut og send inn søknad - TRYKK HER

Alle søknader fylles ut og sendes inn elektronisk via sidene til Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet (Bufdir).

Slik behandler kommunen de innsendte søknadene

  • Kommunene skal rangere søknader fra andre aktører enn de kommunale søkerne og forankre rangeringen av søknadene på enten besluttende politisk eller administrativt nivå. Bufdir gjør den endelige tildelingen.

Kontaktperson

Andreas Stallvik, tlf. 942 87 292, epost: anst@engerdal.kommune.no
 

Til toppen