Til ungdommen i fjellområdet i 2021!

Er du ung? Er du interessert i utviklingen i fjellområdene? Ja? Da teller dine meninger for oss. Vi trenge dem og deg for å vurdere ønsker og utfordringer for unge mennesker (18-29 år) som lever og bor fjellområdene i Europa.

Innlandet fylkeskommune er medlem i Euromontana - den europeiske organisasjonen for fjellområda og fjellpolitikk, og fylkesvaraordførar Aud Hove er styremedlem.

 

Organisasjonen har i samband med 25-årsjubileet utarbeidet en spørreundersøkelse rettet mot ungdom, og spesielt de som bor i eller er knytt til ei fjellbygd.

 

 

Undersøkelsen skal være tilgjengelig til litt ut i august. Lenke til undersøkelsen på norsk finn de her.

Til toppen