Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden – informasjonsskriv

Det har kommet en del spørsmål rundt prosjektet og fremgangen. Vi ønsker derfor å samle sammen litt informasjon, og ta for oss de spørsmålene som er mest stilt.

Det har kommet en del spørsmål rundt prosjektet og fremgangen. Vi ønsker derfor å samle sammen litt informasjon, og ta for oss de spørsmålene som er mest stilt.

Januar 2020 begynte vi på et hovedprosjekt, etter en lengre periode med et forprosjekt. Gjennom forprosjektperioden ble det byttet prosjektleder tre ganger, noe som gjorde at prosjektet tok lenger tid enn nødvendig.

Gjennom forprosjektet ble det lagt planer for hvordan vi kunne utvikle Drevsjø. Dette har resultert i 7 fokusområder:

  • Området rundt Joker
  • Badestranda
  • Sentrum
  • Lomtjønna
  • Blokkodden
  • Området rundt asylmottaket

I hovedprosjektet har vi delt inn i 4 arbeidsgrupper:

  • Forskjønning
  • Trafikksikkerhet
  • Næring
  • Blokkodden

Disse gruppene skal jobbe med å få utført og budsjettere tiltakene som er planlagt i forprosjektet. Videre er det en prosjektleder, en styringsgruppe som består av administrasjonen, politikere og en representant for Drevsjø Omegn Vel. Styringsgruppen er den som har myndighet til å ta avgjørelser i prosjektet. Det er også referansegruppa, som også deltok i forprosjektet. Denne gruppen består av noen valgte folk som bor på Drevsjø. Disse har lagt ned mye tid og krefter for å få til dette prosjektet og er de som har lagt det meste av planer og ideer. De fortsetter videre i hovedprosjektet som ambassadører for grenda, samt for å delta videre på utførelsene og avklaringene som trengs i forbindelse med dette.

 

Hovedprosjektet har nå vart i overkant et år, og spørsmålet som kommer ofte er «hvorfor skjer det ingenting». Det virker nok som det ikke skjer noe utad, men innad i prosjektet er det mange som jobber med dette. Hovedproblemet til prosjektet er at det ikke er noen økonomisk finansiering på plass. Prosjektet har fått innvilget kr 1 000 000 av kommunestyret, men den er lånefinansiert. Det betyr at det ikke er lov å bruke pengene på hva som helst i prosjektet. Slik det er nå, kan kun denne millionen brukes på Blokkodden. Prosjektledelsen har derfor brukt mye tid og ressurser på å finne andre løsninger, enn å få den millionen lånefinansiert. Videre har prosjektet søkt på flere tilskuddsmidler, men har ikke fått noe tilskudd enda. DOV har mottatt kr 40 000, som kan brukes på benker.

 

Det er derfor slik at økonomien setter en stopper for å få utført noe i prosjektet, slik det er nå. Dette jobber vi med, og vi tror muligens vi har funnet en løsning, som vi nå jobber med.

Det har vært et godt samarbeid med innbyggere og andre foreninger i grenda, noe vi setter stor pris på og som er til god hjelp. Det har også vært flere dugnader i sommer og høst, hvor deltakelsen har vært over all forventing. Det er ingen tvil om at dugnadsånden på Drevsjø er sterk, og vi ser at det er et stort ønske om å utvikle grenda.

 

Vi forstår også frustrasjonen og irritasjonen over at det har tatt tid, og vi vil forsikre dere innbyggere om at vi gjør alt vi kan for å få fremgang i prosjektet, med tiltak som er synlige.

Det er også kommet spørsmål om hva som er planlagt i forprosjektet, og det er en del som ikke vi kan ramse opp i dette informasjonsskrivet. Det var et folkemøte i 2019, hvor planene ble vist på biblioteket. Er det slik at det er ønskelig med en slik samling igjen, kan dere ta kontakt med oss. (Dette blir først relevant, når covid-19 situasjonen tillater det.)

 

Ved eventuelle spørsmål eller andre henvendelser angående Stedsutvikling Drevsjø-Blokkodden kan prosjektleder Sofia Brustad-Johnsen kontaktes på mail: sofia.brustad.johnsen@engerdal.kommune.no

Til toppen