Status vaksinering i Engerdal kommune

Enhet helse og velferd får en del spørsmål fra befolkningen angående vaksinering. Vi har stor forståelse for at flere av dere er utålmodige.  Vi ser derfor behovet for å komme med noen presiseringer.​

Engerdal kommune tildeles vaksiner direkte fra FHI etter gitte prioriteringer. Frem til nå har kommunene fått fordelt vaksiner prosentvis etter antall innbyggere over 65 år. Nytt fra og med 10.mars er at fordelingen skjer etter antall innbyggere over 18 år. Det betyr at de større bykommunene vil motta en større andel av vaksinene enn mindre kommuner som Engerdal.

 

Status pr 10.mars er at 80 personer er fullvaksinert og 14 personer har fått 1.dose. Det utgjør 6.3% av befolkningen i vår kommune. Vi er ferdige med beboere i sykehjem og alle eldre over 85 år.

Vi er i gang med de eldste i aldersgruppen 75-84 år.

Inntil 20% av alle tildelte vaksiner i kommunen kan gis til utvalgt helsepersonell. For Engerdal kommune sin del har vi nå vaksinert 19 av totalt 83 helsepersonell. Engerdal har ikke mottatt AstraZeneca vaksinen frem til uke 11 og er derfor en av ytterst få kommuner i Innlandet som ikke har startet vaksinering av helsepersonell med denne vaksinen. Virksomhetsleder Andi Cornelia Berndtsson synes det er ytterst beklagelig og det setter oss i en sårbar situasjon.

 

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene basert på FHI sine nettsider: 

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer i alderen 18-44 år.

 

Begrunnelse for anbefalingene 

  • De eldre og personer med enkelte sykdommer og tilstander er de som har størst risiko for alvorlig forløp og død.  
  • Beboere i sykehjem ser ut til å være særlig utsatt. 
  • Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av de sykdommene som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene) 
  • Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for alvorlig sykdom og død. 
  • Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der. 
Til toppen