Status koronavaksingering i Engerdal kommune

Virksomhetsleder for legetjenesten, Andi Cornelia Berndtsson, opplyser at vi til nå har satt 149 koronavaksiner i kommunen. Av disse har 92 fått to doser og er dermed fullvaksinert.​

Vi vaksinerer nå aldersgruppen 75-84 år og regner med å være ferdig med denne gruppen i løpet av uke 15 eller 16.

Engerdøler født i 1943 vil straks få innkalling til vaksinering.

I tillegg har vi vaksinert om lag 30 av 80 helsepersonell, av disse er 19 fullvaksinerte.

Vi har god kapasitet på vaksinasjon, men er avhengig av FHI sine tildelinger av doser til kommunene.

Så langt har Engerdal kun mottatt BioNTech Pfizer vaksinen. Det skal settes to doser av denne vaksinen og intervall mellom dose 1 og 2 er om lag 6 uker.

Alle med folkeregistrert adresse i kommunen blir oppringt og innkalt til vaksinering. Fastlegene holder i tillegg oversikt over hvilke av sine listepasienter som defineres som risikogruppe.

Prioriteringsrekkefølgen til vaksinering er som følger:

  • Sykehjem – ferdigvaksinerte
  • 85 år og eldre – ferdigvaksinerte
  • 75-84 år – vaksineres nå
  • 65-74 år + personer i aldersgruppen 18-64 år med høy risiko for alvorlig forløp
  • 55-64 år med underliggende sykdom / tilstander
  • 45-54 år med underliggende sykdom / tilstander
  • 18-44 år med underliggende sykdom / tilstander
  • 55-64 år
  • 45-54 år 
Til toppen