Status koronavaksinering

Status for koronavaksinering i Engerdal kommune pr 17.02 er at 77 personer har fått 1. dose, mens 28 personer har fått 2.dose. Dette er primært kommunens eldste befolkning, beboere i sykehjem og omsorgsboliger samt utvalgt helsepersonell.​

Engerdal kommune har til nå kun mottatt Comirnaty som er bedre kjent som BioNTech Pfizer vaksinen.

Den er en såkalt RNA vaksine som ikke inneholder levende virus og gir derfor ikke koronainfeksjon.

Vaksinen brytes raskt ned i kroppen uten å påvirke arvestoffet.

 

Du blir kontaktet av personell på legetjenesten når det er din tur for vaksine. Tildeling av doser skjer med kort varsel og kommunen har derfor ikke mulighet til å sette opp timeavtaler langt frem i tid.

 

Før vaksine får du spørsmål om du er frisk, om du har reagert på vaksinasjon tidligere, om du er gravid, bruker visse typer medisiner eller har andre helseproblemer som vi bør kjenne til.

Sprøyten settes i overarmen og du skal ha to doser. Disse gis med 3-4 ukers mellomrom.

 

Etter vaksinasjon må du vente i minst 20 minutter slik at vi kan følge deg opp dersom du får noen reaksjoner.

Typiske bivirkninger som opptrer inntil tre dager etter vaksinasjon er feber, hodepine, muskelverk og smerte på injeksjonsstedet.

Bivirkningene vi har fått rapportert inn, er milde til moderate og kortvarige.

 

Man regner med at 1-2 uker etter 2.dose oppnår man beskyttelse mot Koronainfeksjon, men det er fortsatt usikkert hvor lenge beskyttelsen varer.

Fastlege er tilgjengelig for råd, veiledning og spørsmål om vaksinasjon.

 

Les mer om vaksinene, bivirkninger osv på folkehelseinstituttet sine sider her.

Til toppen