Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her     Status koronavaksinering

Status koronavaksinering pr 18.06.2021

Engerdal legesenter har nå satt 796 doser med Coronavaksine. 373 engerdøler har fått 1.dose og 275 er nå fullvaksinert. I tillegg er snart alt helsepersonell fullvaksinert.

Engerdal legesenter har nå satt 742 doser med Coronavaksine. 342 engerdøler har fått 1.dose og 259 er nå fullvaksinert. I tillegg er snart alt helsepersonell fullvaksinert. 

Tildeling av doser gjøres kjent halvannen uke i forveien, noe som fortsatt gjør det utfordrende for oss å sette opp tid til vaksinasjon langt frem i tid.
Ukentlig vaksinerer vi dose 2 ut fra tidsintervall på 6 uker (som gjelder for risikogrupper) i tillegg til at vi setter et antall 1.doser ut fra tildelte forsyninger. 


FHI har nå endret tidsintervall mellom dose 1 og dose 2 til 12 uker. Det gjelder først for vaksinasjonsgruppe 8, det vil si personer uten underliggende sykdom / tilstander. 
Vi fortsetter å ringe til innbyggere for å gi tilbud om vaksine, vi ber om at dere svarer på telefon eller ringer tilbake – slik at det ikke forsinker logistikken rundt vaksinasjon. 

Vi er nå i all hovedsak ferdig med første dose koronavaksine til gruppe 4 (65-74 år). Vi har begynt å vaksinere gruppe 5 (55-64 år med underliggende sykdom), og i løpet av uke 26 vil gruppe 5, 6 og 7 (18-64 år med underliggende sykdom) ha fått første dose vaksine. Vi starter også med gruppe 8 (friske i alderen 55-64 år) i uke 26, det er mange engerdøler i denne aldersgruppen så vi forventer å bruke noe tid på å vaksinere disse.
Revaksinering, det vil si dose 2, vil pågå fortløpende. Alle får tidspunkt for dose 2 når de møter til vaksinasjon første gang. 
 

Koronavaksinerte i Engerdal
Koronavaksinerte i Engerdal
Uke Befolkning dose 1 Befolkning dose 2 Helsepersonell dose 1 Helsepersonell dose 2 Totalt antall vaksiner
16 224 105 55 21 405
17 265 110 63 21 131
18 281 127 72 27 507
19 295 142 75 31 543
20 304 162 75 38 579
21 304 196 75 47 622
22 330 221 76 55 682
23 342 259 76 65 742
24 373 275 76 72 796

Hvordan varsles du?
Når det er din tur til å få vaksine tar vi kontakt med deg på telefon. Får vi ikke svar vil vi forsøke ringe flere ganger og sende sms.

Vi vil fortløpende framover oppdatere oversikten over vaksinerte.

Mer informasjon

Se Statsforvalteren i Innlandets vaksinesider.

Se Statsforvalterens koronaoversiktskart der det også er en fane som viser vaksinasjonsstatusen i alle Innlandets kommuner.

Til toppen