Spørreundersøkelse om mobilitet

Velkommen til å svare på noen spørsmål om mobilitet i området Sälen-Idre-Trysil-Engerdal.

Malung-Sälen, Älvdalen, Trysil og Engerdal samarbeider om et forprosjekt innen mobilitet. Vi ønsker å kartlegge mobilitet i disse kommunene for målgruppene:

  • innbygger
  • bedrift
  • hytteeier
  • besøkende/turist/gjest

Formålet med spørreundersøkelsen er å samle inn synspunkter om mobilitet og å skape et engasjement rundt utviklingen av området.

Svar på spørreundersøkelsen vil være til stor hjelp for å kunne jobbe med fremtidens løsninger.

Vi setter stor pris på om du som bedrift, innbygger, hytteeier eller gjest kan bruke noen minutter på denne spørreundersøkelsen. Undersøkelsen tar rundt 3-5 minutter å besvare. All informasjon som samles inn behandles konfidensielt for forskning. Spørreundersøkelsen ligger ute til 12. september.

Gå til spørreundersøkelsen her.

Takk for hjelpen!

Til toppen