Sør-Østerdal Næringshage planlegger kontordager i Engerdal

Vi har hatt besøk av Ole Henrik Enger og Espen Andre Kristiansen fra Sør-Østerdal Næringshage.   De planlegger å få til faste kontordager i Engerdal fra høsten av.

På bildet fra venstre: Ole Henrik Enger, Dag rønning, næringsutvikler - Bjarne Granli, virksomhetsleder - Line Storsnes,ordfører, Espen Andre Kristiansen Engerdal kommune  Engerdal er sammen med Elverum, Åmot og Stor-Elvdal tilknyttet Sør-Østerdal Næringshage.

Næringshagen er en ikke-kommersiell aktør og er en del av kommunenes virkemiddelapparat for næringsutvikling. De kan bistå med blant annet bedriftsutvikling, prosjektledelse og kompetanseheving. 

Alle bedrifter fra enkeltmannsforetak til hjørnesteinsbedrifter kan bli medlemmer og få tilgang på rådgivning og ulike kurs. Eksempel på kurs kan være økonomi, daglig ledelse eller andre deler av det å drive en bedrift.

Over sommeren vil næringshagen sammen med kommunen ved ordfører og næringsutvikler legge opp til noen dager med bedriftsbesøk.

Næringshagen tar også sikte på faste kontordager i Engerdal fra høsten av, for å skape en arena for kontakt med det spennende næringslivet i bygda.

 

Hvis du / din bedrift allerede nå vet at dere kan tenke dere besøk eller har andre spørsmål, kan du gjerne ta kontakt med næringsutvikler Dag Rønning på telefon 41544044 eller sende e-post

Til toppen