Smittevernråd ved besøk i kommunale helse – og omsorgsinstitusjoner

Engerdal kommune er nå godt i gang med vaksinering. Beskyttelse oppnås først 1-2 uker etter fullvaksinering, og det er uvisst i hvilken grad personer som er vaksinerte kan smitte videre. Derfor er det fortsatt behov for smitteverntiltak.​

omsorg pixabay  Smitteverntiltak ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner:

 

  1. Utgangspunktet er at beboere i sykehjem og bemannede omsorgsboliger kan motta besøk og opprettholde kontakt med sine pårørende. Vi ønsker fortsatt å holde oversikt over hvem som besøker sykehjemmet til smittesporingsformål og vi opprettholder derfor besøkslogg. Loggene lagres av ledelsen i 10 dager. Det er ikke lengre nødvendig at besøk avtales på forhånd, men generelle smittevernhensyn skal ivaretas.
  2. Besøkende skal holde 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere. Munnbind anbefales for personer som kommer fra røde områder. Har du husstandsmedlemmer i karantene anbefaler vi ikke at du besøker institusjonen.
  3. Hvis beboer og besøkende er vaksinert kan de ha fysisk kontakt. Dersom beboer ikke er vaksinert, vil vi vurdere individuelt hvordan besøket skal gjennomføres. Vurderingen er en avveining mellom generelle smittevernhensyn og den enkelte beboers rett til selvbestemmelse og medvirkning.
  4. I samlokaliserte omsorgsboliger og bofellesskap er det kun beboer selv som kan begrense besøk i eget hjem
  5. Beboere kan gå tur ute og dra på besøk i tråd med nasjonale føringer for private sammenkomster
  6. Besøk fra eksterne aktører og frivillige gjennomføres etter en vurdering av nødvendighet og smitterisiko. Eksterne aktører som fotterapeut, fysioterapeut, frisør, støttekontakt og lignende følger nasjonal veileder for virksomheter med 1-1 kontakt.
  7. Hjemmebaserte tjenester, herunder BPA og tjenester til psykisk utviklingshemmede, gjennomføres i tråd med nasjonale tiltak som reduserer smittefare. Tjenesteytere i helse og velferd i Engerdal kommune har god kunnskap om smittevern i sin arbeidsutførelse. 
Til toppen