Sametingsvalget 2021 - manntall

Manntallet for Sametingsvalget 2021 ligger ute til offentlig ettersyn i kommunehuset Enger til og  med 13. september 2021.

For å kunne stemme til høsten valg til Sametinget å man stå i valgmanntallet. Velgere kan undersøke om de står i Sametingets valgmanntall i kommunen de bor i.  Les mer om sametingsvalget her

Til toppen