Prosjektleder - Klima- og energi i Sør-Østerdal

Vi søker ny prosjektleder for klima og energi arbeidet i Sør-Østerdal kommunene - regionsamarbeidet innen klima- og energi i Sør-Østerdal består av kommunene Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Våler og Åmot. Søknadsfrist 01.09.22

Regionsamarbeidet innen klima- og energi i Sør-Østerdal består av kommunene Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Våler og Åmot. De har samarbeidet om dette siden 2010. I forrige prosjektperiode var samarbeidet rettet mot å utarbeide ny strategisk plan for klima- og energi. Kommunene har nå fattet vedtak om å videreføre regionsamarbeidet innen klima- og energi der hovedoppgaven er å følge opp klima- og energiarbeidet i kommunene i Sør-Østerdal. 

Stillingen er fast i 100 %.  Elverum kommune er vertskommune. Prosjektleder skal dekke alle samarbeidene kommuner, og vil sitte i kontormiljø med sektor for teknikk og miljø i Elverum kommune.

Du kan lese hele stillingsannonsen her

Søknadsskjema

Til toppen