Planstrategi Engerdal kommune 2021 -2024 - høring

Formannskapet i Engerdal kommune vedtok den 14.04.2021, sak 2021/67 å sende utkast til planstrategi for Engerdal kommune 2021 -2024 ut på høring, med høringsfrist 15. mai.

Eventuelle innspill sendes

Pr post til:     Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal     

På e-post til:                            postmottak@engerdal.kommune.no 

Elektronisk skjema                  elektronisk høringssvar   

Høringsfrist:  innen 15. mai 2021.


Høringsdokumenter:

Planstrategi Engerdal kommune 2021 - 2024 (PDF, 42 kB) (PDF, 2 MB)
Engerdal kommune planstrategi - ferdig utkast (PDF, 2 MB)

Utskrift møteprotokoll (PDF, 28 kB)

Høringsdokumentene kan du også lese i skranken i kommunehuset Enger.

 

Til toppen