Påskjønnelse for lang og tro tjeneste i Engerdal kommune

Kommunevåpen for Engerdal kommuneEngerdal kommune hadde gleden av å invitere ansatte som i 2018, 2019 og 2020 hadde 25 og 30 års fartstid i vår kommune, for å hedre deres innsats. 

Overrekkelsen fant sted på Femundmat hvor både ordfører, kommunedirektør og kommunalsjefer var til stede, med påfølgende middag for jubilantene.

Ansatte med med 25 års tjeneste fikk utdelt gavekort.

 

 

Fra venstre: Linda Nathalie Foss, Wenche Kjølvang Holdbak, Jorid Sponberg, Liv Kveen, Roar Moren, Kirsten Irene N. Nordsveen, Ella Vestad og Anne Grete Stubsveen. Ikke tilstede: Janne Knutsen.

 

 

 

Ansatte med 30 års tjeneste fikk utdelt KS-hedersmerke.

 

 

Fra venstre: Linda Nathalie Foss, Bente Kveen, Turid Aasvang, Berit Sorkmo, Marit Synnøve E. Moren, Synnøve Rønes, Anny Åsvang, Kjell Åge Jakobsen og Arnt Kjølvang. Ikke tilstede: Jan Erik Nordgård.

 

 

 

Fungerende ordfører delte ut utmerkelsene og takket for lang og tro tjeneste i kommunen. 

 

 

 

Fra venstre: Kommunalsjef for oppvekst Andreas Stallvik, kommunalsjef for Støtte og utvikling/teknisk Odd Magnar Opgård, fungerende ordfører Linda Nathalie Foss og kommunedirektør Geir Sverdrup.

Til toppen