Påskeinformasjon fra Engerdal kommune

Vi ønsker alle våre påskegjester velkommen til Engerdal kommune, men ber om at råd og anbefalinger som du kan lese mer om her etterleves.​

Enkelte medier opererer med nye smittetilfeller i kommunen, som vi ikke har publisert. Dette kan være personer som er folkeregistrert i vår kommune, men som er testet og får sin medisinske oppfølging i en annen kommune. Engerdal har ikke siden januar hatt påvist smitte lokalt i kommunen, men fikk bekreftet ett nytt tilfelle den 23.mars. Smitteveien er kjent, smitteoppsporing er gjennomført og aktuelle nærkontakter er satt i karantene.

Engerdal kommune har ikke vedtatt egen forskrift, men følger de nasjonale anbefalinger/tiltak som Regjeringen har vedtatt.

Generelle anbefalinger:

 • Undersøk hvilke tiltak som gjelder i kommunen du oppholder deg i. Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, skal du følge de anbefalinger som gjelder i din bostedskommune.
 • Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og ha lav terskel for testing. Er du i karantene eller venter på testsvar skal du ikke reise inn eller ut av Engerdal på påskeferie.
 • Er du på hytta eller på besøk hos familie og blir syk, bør du reise hjem.
 • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.

  Velg helst utendørsaktiviteter.
 • Unngå aktiviteter og arrangementer som samler deltagere fra flere kommuner.

Lokale tiltak:

 • Kommunelegene i Sør Østerdal innførte med virkning fra 16.mars generell plikt om munnbind på steder hvor to meters avstand ikke kan overholdes. Vi anmoder på det sterkeste at alle fastboende og besøkende i Engerdal praktiserer denne bestemmelsen, særlig vil det gjelde på de lokale butikkene og på steder hvor det kan danne seg kø. Plikten gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

Skal du besøke pårørende på sykehjem / omsorgsboliger i påsken?

 • Vi legger til rette for at beboere kan ha besøk fra sine nærmeste. Det er ikke lengre nødvendig å avtale besøk på forhånd, men alle må skrive seg inn i besøksloggen. Bruk munnbind når du besøker avdelingen og gå direkte til beboers rom. Er du syk, i karantene eller venter på prøvesvar skal du ikke komme.

 

Arrangementer:

 • Utgangspunktet er at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis det ikke kan utsettes eller det er absolutt nødvendig å gjennomføre gjelder følgende:
 • Innendørs private sammenkomster, for eksempel bursdag i leid lokale: Inntil 10 personer, 20 personer ved faste tilviste plasser.
 • Utendørs: Inntil 50 personer
 • For barn og unge under 20 år gjelder egne bestemmelser. For denne gruppen opprettholdes trenings – og fritidsaktiviteter som normalt, de kan også delta i aktiviteter som samler deltagere fra samme kommune.

 Les mer om dette på Regjeringens sider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-strengere-nasjonale-tiltak/id2841039/

Legetjeneste:

 • Legekontoret er åpent som vanlig mandag – onsdag i påskeuka. Avtale om testing gjøres da på telefon: 62458600. På røde dager har vi kun legevakt. Avtale om testing gjøres da på legevakttelefon 116 117.

 

Bestemmelsene gjelder for Engerdal kommune, formålet er å begrense spredning av Sars Cov-2 i en periode med forventet økning i antall mennesker som oppholder seg i kommunen. Bestemmelsene gjelder i første omgang til onsdag 07.april. 

Til toppen