Nye nasjonale smitteverntiltak – hva gjelder for Engerdal?

Regjeringen har vedtatt nye nasjonale påbud og anbefalinger som trer i kraft kl. 24 natt til torsdag 9. desember.  De varer i fire uker, men vil bli vurdert på nytt etter to uker.  Kriseledelsen i Engerdal har hatt møte i dag og vurdert enkelte presiseringer til lokale anbefalinger og tiltak.

Hva gjelder for Engerdal i forhold til de nasjonale påbud og anbefalinger?

 Svømmehallen – Vi følger nasjonale regler og holder bassenget åpent. Smitteverntiltak vil bli fulgt.

Engerdalshallen – Vi følger nasjonale regler.  Det vil bli opp til hver enkelt leietaker å vurdere om de klarer å opprettholde de nasjonale reglene.

Biblioteket – Vi følger nasjonale regler. Holder åpnet som normalt og smitteverntiltak vil bli fulgt.

Juletrefester, julefester o.l. – Vi definerer at dette er et offentlig arrangement uten tilviste plasser og da er nasjonale regler at det skal være maksimalt 50 personer og at det skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.  Det vil være opp til arrangør å vurdere hvorvidt de vil arrangere eller ikke.

Konserter o.l. – Her gjelder regelen om 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på tilviste plasser.  Vi har i Engerdal ikke så store lokaler og definer at det kan være inntil 200 personer med regelen om avstand skal overholdes.  Det vil si at kohorter (samme husstand kan sitte sammen) men det skal da være 1 meter til neste kohort. Det vil være opp til arrangør å vurdere hvorvidt de vil arrangere eller ikke.

Besøk på helse- og omsorgssenteret – Det blir påbud om bruk av munnbind for alle som kommer til helse- og omsorgssenteret.

Frivilligsentralen - I tråd med nasjonale retningslinjer ser vi at vi ikke klarer å overholde smittevernregler på de fleste av våre aktiviteter. Derfor vil tirsdagskaffe og bingo/lunsj utgå i fire uker, dette er hele den perioden de nasjonale retningslinjene gjelder.

Hjemmekontor – Kommunehuset Enger innfører påbudet om hjemmekontor. Kommunehuset vil likevel være åpent.  Vi anbefaler publikum som ønsker kontakt med saksbehandlere om å ta kontakt på telefon.

OBS:  Er retningslinjer som gjelder i kommunen/området du kommer fra strengere enn det vi har i Engerdal nå, så gjelder disse reglene også når du besøker Engerdal.

 

Grunnleggende smittevernråd:

  • Ha god håndhygiene
  • Hold deg hjemme ved sykdom
  • Test deg ved symptomer
  • Bruk munnbind der du ikke kan overhold 1-meters avstand

 

Nasjonale tiltak – les disse her

Hva gjelder ved innreise? – les mer her 

Les mer på regjeringen her

Til toppen