Nå kan du søke om tilskudd fra Femund-/Trysilvassdraget fiskefond

Alle som driver med fiskefremmende tiltak innenfor vassdragets nedbørsfelt, kan søke om tilskudd fra Femund-/Trysilvassdraget fiskefond. Fristen for å søke tilskudd er 1. november 2022.

 

Søknader om tilskudd som er forankret i en driftsplan vil gis prioritet.

Tilskudd kan gis til konkrete tiltak, og ikke til ordinær drift.

Søknadsskjema, retningslinjer og vedtekter finner du HER.

Til toppen