Korona

Her kan du lese om lokale tiltak, vaksine, smittestatus, hvordan bestille time med mer. 

Se informasjon og aktuelt om korona her     Status koronavaksinering

Nå kan du søke om midler fra Femund-/Trysilvassdraget fiskefond – søknadsfrist 21.mai 2021

Alle som driver med fiskefremmende tiltak innenfor vassdragets nedbørsfelt, kan søke om tilskudd fra Femund-/Trysilvassdraget fiskefond.

Trysil og Engerdal kommuner har sammen et fiskefond på 10 millioner kroner. Avkastningen skal brukes til fiskefremmende tiltak i Femund-/Trysilvassdraget. Fondet ble opprettet som erstatning for tapet av Vänernlaksen.

Søknader om tilskudd som er forankret i en driftsplan vil gis prioritet. Tilskudd kan gis til konkrete tiltak, og ikke til ordinær drift. Søknadsfrist: 21.mai 2021. 

 

Hvem kan søke?

Kommuner, interkommunale organer, organisasjoner, lag og privatpersoner kan søke om tilskudd fra Femund-/Trysilvassdraget fiskefond til tiltak som bedrer allmennhetens fiskemuligheter og er allment tilgjengelig.

Tiltak

Eksempler på tiltak som kan få tilskudd er:

  • kultiveringstiltak som sikrer og bedrer rekrutteringsforhold og leveområder for lokale fiskebestander, og som bedrer fiskemulighetene for allmennheten
  • fysiske tilretteleggingstiltak som skal bedre mulighetene for fisk
  • informasjon om fiskemuligheter og organisering av større kortområde
  • kartlegging/overvåking av fiskebestander og utvikling i fritidsfiske

Forbehold

Det foregår et arbeid med å få endret vedtektene for fiskefondet. Det er en forutsetning at disse endringen blir godtatt av Miljødirektoratet for at det kan tildeles tilskudd i 2021.

Styret

I fondsstyret dette året sitter Jon Inge Tollefsen (leder) og Jo Gaute Åsgård (nestleder) fra Engerdal kommune, Ole Andre Storsnes fra Trysil kommune, Håkan Husfloen fra Femund Jeger- og Fiskerforening og Runa Skyrud fra Trysil Elvelag.

Søknadsskjema

Du kan søke her

Det er den kommunen som til enhver tid er sekretariat for fiskefondet som skal behandler søknadene.

Femund-/Trysilvassdraget fiskefond - relevante dokumenter:


Forslag til nye vedtekter for Femund-/Trysilvassdraget fiskefond (PDF, 139 kB)
Gjeldende vedtekter for Femund-/Trysilvassdraget fiskefond  (PDF, 689 kB)
Retningslinjer for Femund-/Trysilvassdraget fiskefond  (PDF, 242 kB)
Driftsplan for fisk og fiske i Femund-/Trysilvassdraget 2020-2024 (PDF, 7 MB) 

Til toppen