Nå kan du søke Innlandet fylkeskommune om tilskudd til ladestasjoner for elbiler

Ordningen gjelder etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner for elbil.

pixabay.com  Hvem kan søke?

Kommunen, borettslag/boligsameier og overnattingssteder/hoteller kan søke midler.

Hvor søker du?

 

Her finner du mer informasjon om ordningen og søknadsinformasjon

Søknadsfristen er 1. juli 2022.

Til toppen