Nå kan bedrifter og enkeltmannsforetak søke kommunal strømstøtte

Kommunestyret har vedtatt å opprette en tilskuddsordning til lokale virksomheter med bakgrunn i de høye strømprisene.  Søknadsfrist er 13. november 2023.

Kommunestyret har vedtatt å opprette en tilskuddsordning til lokale virksomheter med bakgrunn i de høye strømprisene.

Ordningen gjelder for strømkostnader i perioden 1. mars til 30. september 2022

Søknader må være vedlagt årsregnskap for 2021 samt fakturakopier for strømutgifter for perioden det søkes om.

Det vises videre til kriteriene i kommunestyrets vedtak:

  • Alle bedrifter med forretningsadresse i Engerdal kommune som ikke omfattes av andre statlige støtteordninger for dekning av strømkostnader kan søke. Det forutsettes at bedriften har strømutgifter på minst 3 % av omsetningen i perioden.
  • Foretaket kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling.
  • Bedriften må uavhengig av organisasjonsform drive næring, ha et organisasjonsnummer og være registrert 31. desember 2021
  • Bedrifter med omsetning mellom 500.000,- og 6.500.000,- kr i regnskapsåret 2021 prioriteres.
  • Bedrifter som har årsresultat over 500.000,- og/eller har betalt ut utbytte i 2021 prioriteres ikke.
  • Alle søknader avkortes prosentvis likt dersom totalt omsøkt beløp overstiger avsatte midler på 1.000.000 kr.
  • Støtten dekker 50 % av kostnader over 70 øre /kWh eks mva. for strømforbruk i perioden 1. mars 2022 til 30. september 2022.
  • Det gjøres unntak for distriktsbutikker som omfattes av Merkurordningen for ekstraordinær strømstøtte for september måned forutsatt at Merkurordningen trer inn i stedet.
  • Grunnlaget er faktiske strømutgifter betalt i perioden eks mva. Nettleie dekkes ikke.

 

Støtten gis som bagatellmessig støtte. Søker må selv opplyse om tidligere mottatt bagatellmessig støtte og verifisere at bedriften ikke kommer over grensen for bagatellmessig støtte innen en tre års periode.

 Frist for søknad er 13. november, og formannskapet foretar tildeling av midlene 30. november 2022

Du kan søke     her

Spørsmål om ordningen kan rettes til næringsutvikler Dag Rønning

Telefon:  41544044                       e-post     dag.ronning@engerdal.kommune.no

Til toppen