Mulig reduksjon av tjenestetilbud

Vi har for tiden stort sykefravær i hjemmebasert omsorg, og kan på kort varsel komme i en situasjon der vi må redusere tjenestetilbudet. Det vil i førte omgang dreie seg om praktisk bistand og eventuelt dusj.

pixabay.com  Arbeidsoppgaver som omhandler liv og helse vil selvsagt bli prioritert og ivaretatt. De som eventuelt blir berørte vil bli varslet i forkant. Vi håper på forståelse for denne situasjonen, og håper den blir kortvarig.

Til toppen