Motorisert fricamping i Engerdal – hva nå?

Engerdal kommune vedtok i kommunestyret 26.05.2021 å oppheve lokal forskrift om motorisert fricamping. Hva nå tenker du kanskje? Selv om forskriften har opphørt er det fortsatt trivelig om du kommer med bobil, campingvogn og liknende for å bedrive motorisert fricamping. Forskjellen er at nå gjelder friluftslovens bestemmelser om oppholdstid, dvs. inntil to døgn.  

I 2020 startet et arbeid med å kartlegge områder med stor naturslitasje i sårbar natur. Arbeidet ble utført av Statskog SF, Engerdal Fjellstyre, Destinasjon Femund Engerdal og Engerdal kommune. Som et resultat av dette arbeidet ble det i felleskap satt opp noen forbudsskilt langs Femund, som gjaldt motorisert fricamping. Skiltene ble satt opp for å markere at det ikke er lov å kjøre ned til Femund for å sette fra seg bobiler, campingvogner og liknende. Ferdsel til fots, sykkel, ridning og lignende er tillatt.

Du kan fint parkere i utmark langs offentlig vei, men du har ikke lov til å kjøre ut i naturen der det ikke er opparbeidet vei. Når det gjelder hvor lenge du kan bli, gjelder de samme reglene for bobil og campingvogn som for telt: Du kan overnatte i to døgn. Bobiler og campingvogner må plasseres slik at de ikke skaper farlige trafikksituasjoner eller hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlige ulemper for omgivelsene.

Vi håper denne informasjonen gjør at våre gjester føler seg trygge på hva som gjelder for den motoriserte fricampingen i Engerdal kommune fremover. Ønsker du informasjon om våre campingplasser, gå inn på nettsiden til Destinasjon Femund Engerdal og klikk deg inn på Overnatting.

 

Til toppen