Miljødirektoratet har lagt ut en ordning med tilskudd til friluftslivsaktivitet.

Målet for ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.  Frist for å søke tilskudd er 1. februar 2023.

pixabay.com

Denne ordningen gjelder for frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og er særlig rettet mot lokale lag og foreninger.  

 

Du kan søke om tilskudd her

Til toppen