Medlemstreff- kafètreff 19.5.2022

Destinasjon Femund Engerdal og Engerdal Kommune inviterer til informasjonsmøte kl 18.00. Møtet blir i Enger, Engerdal kommunehus.

 Agenda 19.5.2022

Kaffe og biteti

18.00      Velkommen v/ Dag Rønning

18.05      Espen Andre Kristiansen fra Sør Østerdals næringshage kommer og presenterer seg.

19.00      Tid til prat, hvis noen ønsker samtale med SØNH  enkeltvis i etterkant, gi beskjed

20.00       Vel hjem

Næringshageprogrammet har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes. Programmets visjon er å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene.

Til toppen