Ledige undervisningsstillinger ved Engerdal barne- og ungdomsskole

For skoleåret 2022/2023 har vi ledig flere midlertidige undervisningsstillinger, inntil 530 %, med tilsetting fra 01.08.22. Alle stillinger er på barnetrinnet. 

Ønskede fagområder er: musikk, spansk, samfunnsfag, kunst- og håndverk. Andre fag er også av interesse. 

I forbindelse med opprettelsen av Engerdal akuttmottak er det behov for flere lærere til undervisning av flyktningbarn utover høsten. Norsk 2-kompetanse er ønskelig. Søkere med annen relevant kompetanse og erfaring kan komme i betraktning. Stillingene er midlertidige i inntil 100 %. Tiltredelse fra 08.08.22. Avtaleperioden avtales ved oppstart og kan forlenges etter behov. 

Vi ønsker at du har godkjent undervisningskompetanse til å arbeide i grunnskolen. 
Vi legger vekt på god kjennskap til opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning i alle fag, samt gode digitale ferdigheter. Lærerne som blir tilsatt må være innstilt på å kunne undervise på alle trinn.

Gå til fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema her.

Søknadsfrist: 13. mai 2022.

Til toppen