Ledige stillinger innen ungdomsarbeid

Vi har ledig 2 x 15 % faste stillinger som ungdomsklubbarbeider.

Ungdomsklubben har i utgangspunktet åpent en kveld i uka men det kan være muligheter for enkeltarrangementer og aktiviteter ut over det. For å øke voksentilstedeværelsen og tryggheten for brukerne ønsker vi å ha to klubbledere på jobb.

Stillingene innebærer mest aktivitet fra august/september til midten av juni, med roligere perioder i skolenes ferier. 

Les hele utlysningsteksten her.

Til toppen