Ledige lærerstillinger ved voksenopplæringen

Virksomheten har ansvar for grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne, og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Voksenopplæringen er organisert under Engerdal barne- og ungdomsskole med felles ledelse.

Engerdal kommune har opprettet akuttmottak for fordrevne flyktninger fra Ukraina og skal bosette inntil 30 flyktninger i 2022.  

For skoleåret 2022/2023 kan det bli ledig inntil 200 % fast og/eller midlertidig stilling som lærer.

Kvalifikasjoner

  • Godkjent lærerutdanning med fordypning i spesialpedagogikk og/eller norsk2
  • Fordypning i samfunnsfag og norsk kan også være aktuelt
  • Erfaring fra undervisning eller arbeid med fremmedspråklige og flyktninger er en fordel. Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter
  • Dersom vi ikke får søkere med ønsket krav til kompetanse kan andre med relevant utdanning og/eller erfaring komme i betraktning for midlertidig tilsetting.

Gå til fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema her.

Søknadsfrist: 13. mai 2022.

Til toppen