Ledig stilling: sykepleier 100 % fast

I Hjemmebasert omsorg er det ledig 100 % fast stilling som sykepleier fra 18.09.23.

Hjemmetjenesten holder til i lokaler på Engerdal helse- og omsorgssenter på Drevsjø. Hjemmesykepleien yter lovpålagte tjenester til hjemmeboende i alle aldre, samt drifter kommunens bemannede omsorgsboliger for personer med kognitiv svikt, demens eller psykiske lidelser. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Ønskelig med erfaring fra hjemmesykepleien
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking
 • Har generell IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Engerdal kommune
 • Førerkort klasse B, manuell er nødvendig for stillingen
 • Det er ønskelig med deltakelse i kommunens bakvaktsordning for sykepleierne

Arbeidsoppgaver:

 • Nødvendig helsehjelp samt personlig bistand under stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon etter gjeldende lovverk
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak samt evaluere sykepleien til den enkelte bruker
 • Samarbeide med pårørende, hjelpeverge og samhandling med interne og eksterne instanser
 • Sykepleiefaglig ansvar for primærgruppe og enheten for øvrig – det vil si felles sykepleieansvar i hele Helse og mestring
 • Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon samt delta i veiledning og opplæring for medarbeidere
 • Medansvar for en forsvarlig forvaltning av enhetens ressurser
 • Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem
 • Stillingen er for tiden todelt med dag- og kveldsvakter

Gå til utlysningsteksten og søk her.

Søknadsfrist: 3. oktober 2023.

Til toppen