Ledig stilling: Sektorleder Plan, teknikk og miljø

En spennende 100 % fast stilling som Sektorleder for plan, teknikk og miljø i Engerdal kommune er ledig. Stillingen er for deg som har lyst, vilje og evne til å tenke kvalitet, endring og utvikling, og som ønsker å gjøre en forskjell for Engerdal kommune.  Sektoren består av følgende arbeidsområder: plan, byggesak, kart og oppmåling, eiendomsdrift, eiendomsskatt, vann og avløp, renovasjon og samferdsel. Enheten har også ansvar for skog, jordbruk, utmark og miljøforvaltning. 

Arbeidsoppgaver:

 • Styre, lede og utvikle sektoren i kommunen  
 • Overordnet fagansvar i nært samspill med kompetente fagansvarlige på ulike arbeidsområder 
 • Økonomi- og personalansvar for sektoren 
 • Strategisk ledelse som medlem av kommunedirektørens ledergruppe 
 • Sørge for at saker som legges fram for politiske organer er godt utredet 
 • Iverksette og implementere politiske vedtak 
 • Legge til rette for utvikling av sektoren for å møte framtidens behov 

Krav til kompetanse:

 • Har, eller er villig til å ta, relevant utdanning minimum på bachelornivå 

Ønsket kompetanse:

 • Relevant ledererfaring, og forståelse for politisk/administrativt system 
 • Erfaring i økonomistyring 
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, med god fremstillingsevne 

Gå til utlysningsteksten og søk her

Søknadsfrist: 4. august 2024.

Til toppen