Ledig stilling: sektorleder Helse og mestring 100 % fast

Engerdal kommune har ledig stilling som Sektorleder Helse og mestring for deg som ønsker å ha en posisjon og mulighet til å påvirke vårt helsetilbud gjennom samhandling og utvikling av tjenesteområdene innen sektoren. Vi søker deg som har lyst, vilje og evne til å tenke kvalitet, endring og utvikling, og som ønsker å være med å gjøre en forskjell innen helse og mestring i Engerdal. Sektoren består av; Forebyggende rehabilitering, Helse og habilitering, institusjon og NAV.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant helsefaglig utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring fra helsesektoren 
 • Du har/er villig til formell lederutdanning
 • Har ledererfaring fra offentlig sektor og gjerne fra strategisk ledernivå 
 • Du har kjennskap til og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag.
 • Kunnskap om økonomistyring og politiske og administrative styringssystemer i en kommune
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt 
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner

Arbeidsoppgaver:

 • Styre, lede og utvikle sektoren i kommunen med faglig, økonomisk og personalmessig ansvar
 • Bidra til gjennomføring av gode utviklings-/endringsprosesser og skape en verdiorientert kultur med felles holdninger
 • Strategisk ledelse som medlem av kommunedirektørens ledergruppe 
 • Sørge for at saker som legges fram for politiske organer er godt utredet
 • Iverksette og implementere politiske vedtak 

Gå til hele utlysningsteksten og søk her.

Søknadsfrist: 27. januar 2023.

Til toppen