Ledig stilling: rektor 100 % årsvikariat på Fjellheimen leirskole

Vi har ledig stilling som rektor på Fjellheimen leirskole fra 1. august 2022. Stillingen er foreløpig et årsvikariat. Vi søker en leder med relevant pedagogisk utdanning og gjerne med god kompetanse innen både friluftsliv og arbeid med mennesker med utviklingshemming. Det er ønskelig med ledererfaring.

Rektor skal være en del av enhetens ledergruppe og vil ha ansvar for:

 • faglig utvikling av tjenestene
 • den faglige utviklingen hos de ansatte
 • organisering av daglig drift og tjenestetilbud
 • å gjøre tilbudet kjent for aktuelle leirskoledeltakere
 • HMS-arbeidet, herunder godt arbeidsmiljø og høy etisk standard
 • kvalitet i samsvar med lovverk og kvalitetssikringssystemer
 • budsjett og økonomisk drift innenfor budsjettrammene
 • at skolen fungerer som en viktig bidragsyter til kommunen som organisasjon 

Vi vil ha en leder som:  

 • er engasjert og har et genuint ønske om å arbeide for vår målgruppe
 • er utadvendt og dyktig på kommunikasjon
 • har god innsikt i det aktuelle fagfeltet
 • har gode samarbeidsevner
 • aktivt sørger for god og tett dialog med brukere
 • har meninger og ideer om hvordan leirskoletilbudet ved Fjellheimen kan videreutvikles 

Gå til utlysningstekst og søknadsskjema her

Søknadsfrist: 26. mai 2022.

Til toppen