Ledig stilling: lærere 20-90 % fast - FlyVo

Engerdal Flyktning- og voksenopplæringstjeneste har ansvar for bosetting av flyktninger og voksenopplæring jfr Integreringsloven og opplæringsloven.

FlyVo jobber målrettet for at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. Virksomheten skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet.

FlyVo skal videre legge til rette for at asylsøkere tidlig får kjennskap til norsk språk og samfunnsliv.

Fra 1. januar 2024 er følgende stillinger ledig:

 • Grunnskolelærer 20 % fast, med mulighet for utvidelse fra 01.08.24
 • Norsklærer for fremmedspråklige inntil 90 % fast, under forutsetning av politisk godkjenning blir det ledig 50 % fast undervisningsstilling med mulighet for utvidelse til 90 % (under forutsetning av politisk godkjenning). Stillingen lyses ut med forbehold om politisk godkjenning

Grunnskolelærer 20 % fast

Arbeidsoppgaver: 

 • Hovedsakelig undervisning av fremmedspråklige  voksne og ungdom 16-18 år med rett til grunnskole etter opplæringsloven § 4A
 • I enkelte perioder kan det bli aktuelt med undervisning av norsk for nyankomne innvandrere
 • Medvirkning i et dynamisk undervisningsteam der oppgavene kan variere i løpet av et år
 • Bidra til utvikling, god kvalitet og godt samarbeid i virksomheten

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning for undervisning i grunnskolen med fordypning i engelsk, matematikk og naturfag
 • Erfaring fra undervisning eller arbeid med fremmedspråklige og flyktninger er en fordel
 • Tilstrekkelige skriftlige og muntlige norskferdigheter

Norsklærer for fremmedspråklige inntil 90 %

Arbeidsoppgaver: 

 • Stillingen er hovedsakelig tilknyttet opplæring i norsk for voksne innvandrere
 • Medvirkning i et dynamisk undervisningsteam der oppgavene kan variere i løpet av et år
 • Bidra til utvikling, god kvalitet og godt samarbeid i virksomheten

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning med fordypning i norsk som annet språk med minimum 30 studiepoeng. Dersom du
 • ikke har norsk som annet språk, kan fast stilling vurderes underforutsetning av at du tar norsk som annet språk innen 3 år
 • Gode skriftlige og muntlige norskferdigheter – minimum B2

Gå til utlysningstekst og søknadsskjema her

Søknadsfrist: 7. desember 2023.

Husk å skrive hvilken stilling du søker på!

Til toppen