Ledig stilling: lærer 100 % fast på voksenopplæringa

Voksenopplæringa har ansvar for norskopplæring for voksne innvandrere, grunnskole og spesialundervisning for voksne. Virksomheten jobber tett sammen med flyktningetjenesten og Engerdal mottak for asylsøkere. Det er nå ledig 100 % fast stilling som lærer med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i norsk som andrespråk, grunnskolefag og spesialundervisning
 • Samarbeid med flyktningetjenesten om introduksjonsprogram for flyktninger
 • Annet tverrfaglig samarbeid
 • Det kan bli aktuelt med arbeid på kveldstid og i skolens ferier
 • Kartleggingsarbeid
 • Det kan bli endringer i arbeidsoppgavene

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent pedagogisk utdanning
 • Utdanning i norsk som andrespråk
 • Utdanning i ett eller flere av grunnskolefagene norsk, engelsk, samfunnsfag
 • Matematikk, naturfag og spesialpedagogikk  kan også være en fordel
 • God samhandlings- og relasjonskompetanse
 • Flerkulturell forståelse
 • Være vant til å bruke IKT som pedagogisk verktøy
 • Vi foretrekker søkere med kvalifikasjoner som bidrar til at samlet kompetanse i kollegiet dekker bredden på fagområdet
 • Det kreves 30 studiepoeng i norsk som 2. språk for å få fast tilsetting, eller at den som tilsettes er villig til å ta dette innen 3 år

Gå til utlysningstekst og søk her.

Søknadsfrist: 26. oktober 2022.

Til toppen