Ledig stilling: kirkeverge/daglig leder 50 % fast stilling

Vi har ledig stilling som kirkeverge/daglig leder fra 1. juni 2022, med arbeidssted i Engerdal.

Kirkevergen/daglig leder er administrativ leder og skal lede virksomheten i henhold til lover og forskrifter, samt vedtak i kirkelig fellesråd.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for Engerdal kirkelige fellesråds virksomhet
 • Ansvar for drift og vedlikehold av kirkebygg og kirkegårder
 • Plan- og økonomiansvar
 • Personalansvar for ansatte i kirkelig fellesråd (organist, kirketjenere/kirkegårdsarbeidere, menighetspedagog)

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med kompetanse innen administrasjon, ledelse og økonomi
 • Relevant praksis kan kompensere for kravene til formell kompetanse
 • Kjennskap til kirkelig/offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Kunne arbeide selvstendig, samt i team med ansatte og frivillige
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk skriftlig og muntlig
 • Utviklings- og løsningsorientert, med evne til å motivere
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

Annet:

 • Det er krav om medlemskap i Den norske kirke 
 • Fellesrådets leder er nærmeste overordnede
 • Arbeidssted er kommunehuset Enger

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Selvstendig arbeid i et godt, tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Faglig oppfølging gjennom KA - Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon, Norsk kirkevergelag og samarbeid med prost/bispedømmekontor

For mer informasjon, kontakt: 


Søknad sendes på e-post til: red@engerdal.kommune.no eller pr. post til
Engerdal kirkelige fellesråd
Engerdalsveien 1794
2440 Engerdal

Søknadsfrist: 6. mai 2022.

Engerdal ligger i Innlandet fylke, midt mellom Oslo og Trondheim, og har ca. 1.250 innbyggere.
Det er 5 kirker og 5 kirkegårder i kommunen, Engerdal, Drevsjø, Elgå, Sømådalen og Søre Elvdal.
Kommunen har en vakker natur med flotte fjell, sjøer og elver som igjen gir store muligheter for et aktivt friluftsliv, jakt og fiske.

 

Til toppen