Ledig stilling: hjelpepleier/helsefagarbeider 50 % fast i hjemmetjenesten

Er du glad i mennesker og samtidig faglig engasjert, ser muligheter, er opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi har ledig 50 % fast stilling som hjelpepleier/helsefagarbeider i hjemmetjenesten fra 01.04.23.

Hjemmetjenesten er organisert i bemannet omsorgsbolig og tjenester ute. Vi har hjemmesykepleiesone som dekker hele kommunen. Hjemmetjenesten yter tjenester til ca. 75 brukere og vi vektlegger at våre brukere skal oppleve respekt trygghet og forutsigbarhet i tjenestene. I tillegg ønsker vi at brukerne skal ha en opplevelse av selvstendighet og mestring. Våre lokaler er på Engerdal Helse- og omsorgssenter, Nilstrøa, 2443 Drevsjø. 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som hjelpepleier/helsefagarbeider
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking
 • Hvis vi ikke får søkere med ønskede kvalifikasjoner kan søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring komme i betraktning

Arbeidsoppgaver:

 • Pleie, omsorg og helseoppfølging
 • Vurdere behov og planlegge pleietilbud samt iverksette tiltak
 • Øyeblikkelig hjelp når det antas at hjelpen er påtrengende nødvendig
 • Dokumentasjon og rapportering
 • Bidra med utarbeiding og oppdatering av tiltaksplaner
 • Samarbeide med pårørende og frivillige
 • Samarbeid med kollegaer og ledelsen med fokus på forbedring av tjenestene
 • Bidra til å opprettholde og videreutvikle god faglig standard
 • Legemiddelhåndtering

Gå til fullstendig utlysningstekst og søk her.

Søknadsfrist: 8. februar 2023.

Til toppen