Ledig stilling - daglig leder i Engerdal Kommuneskoger KF - 2. gangs utlysning

Engerdal kommuneskoger KF søker daglig leder i fast 100 % stilling. Etter første runde av utlysning var det få søkere så vi velger derfor å lyse ut stillingen en 2. gang. Søknadsfrist 05.07.2021.

Hovedarbeidsoppgaver:
•    Daglig drift av Engerdal kommunes skog og utmarksarealer
•    Forvalte foretaket i henhold til lov, forskrifter og vedtekter
•    Saksutredning, oppfølging av vedtak og rapportering til styret
•    Utvikling av nye hytteområder, salg av hyttetomter og innløsning av festetomter
•    Ansvar og deltagelse i oppføring og salg av hytter på egne tomter
•    Personalansvar  

Kvalifikasjonskrav:
Høyere utdannelse innenfor utmark/eiendom og eller skog på bachelor- eller masternivå. Kravet til formalkompetanse kan fravikes ved annen relevant erfaring/kompetanse. Utdannelse og praksis innenfor bygg og anlegg vil bli vektlagt. 

Vi ønsker oss en person som:
•    Er resultatorientert, selvstendig og fleksibel
•    Er strukturert og har gode fremstillingsevner både muntlig og skriftlig
•    Har kjennskap til offentlig forvaltning
•    Har gode samarbeidsevner
•    Har erfaring med administrasjon av skogsdrifter og skogkultur
•    Har erfaring fra bygg og anlegg
•    Har erfaring med personalansvar og trives med å motivere andre
•    Deltar i praktiske gjøremål 

Vi tilbyr
•    Lønn- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
•    Offentlig pensjonsordning
•    Lønn etter avtale

Søknadsfrist 05.07.2021.  Søknad med CV sendes på e-post:

Send søknad her   

Tiltredelse: Ca. 1. august

Nærmere informasjon:
Styreleder Halvor Svenkerud – tlf:  918 32235 - eller e-post 

Til toppen