Ledig stilling: Assisterende kommunedirektør 100 % fast

Liker du å skape struktur og system i en hverdag i endring? Er du god på prosesser som kan bidra til bedre løsninger. Stillingen innebærer ledelse av fagområdene; Politikk, Beredskap, Politisk sekretariat, Arkiv, HR/Personal, Organisasjonsutvikling, Kultur, Samfunnsutvikling, Næringsutvikling, Kontor og Innbyggerservice.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning tilsvarende mastergrad innen fagfeltet ledelse, organisasjon og økonomi  
 • Ledererfaring fra offentlig sektor 
 • Erfaring med økonomistyring i offentlig sektor 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne 
   

Det er også en fordel om du:

 • Evner å skape trygghet for dine ansatte, og er en tydelig leder som utnytter kapasiteten og mulighetene i organisasjonen og ellers i samfunnet 
 • Har høy digital kompetanse
 • Har erfaring med beredskapsarbeid 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og organisere de ulike fagområdene i staben på en effektiv og fremdriftsrettet måte 
 • Personalledelse av ansatte i staben, inkludert ansvars- og oppgavefordeling, kompetanseutvikling, driftsplanlegging og ressursbruk 
 • Administrasjon, økonomistyring og fagutvikling i tråd med gjeldende lov-/regelverk og politiske vedtak
 • Videreutvikling av tjenestetilbudet, inkludert oppfølging og revidering av planer, reglement, retningslinjer og andre aktuelle tiltak  
 • Dialog og samhandling med andre sektorer og kommunens innbyggere 
 • Beredskapskoordinator i kommunen, med tilhørende arbeidsoppgaver i henhold til gjeldende lov-/regelverk 
 • Saksbehandling 

Gå til utlysningstekst og søk her.

Søknadsfrist: 29. februar 2024.

Til toppen