Ledig stilling: assisterende kommunedirektør 100 % fast

Liker du å skape struktur og system i en hverdag i endring? Er du god på prosesser som kan bidra til bedre løsninger?

Stillingen innebærer ledelse av fagområdene; Arkiv, Politisk sekretariat, HR/Personal, Samfunns- og organisasjonsutvikling, Næringsutvikling og Kontor- og Innbyggerservice.

Vi har ledig 100 % fast stilling som assisterende kommunedirektør fra 1. januar 2023.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning tilsvarende mastergrad innen fagfelt ledelse, organisasjon og økonomi 
 • Ledererfaring – gjerne fra offentlig sektor
 • Innsikt i og erfaring fra arbeid med økonomistyring
 • Høy digital kompetanse som vises i kunnskap og trygghet i bruk av IT-verktøy

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og organisere staben på en effektiv og fremdriftsrettet måte
 • Overordnet ansvar for fagområdene i staben
 • Personalledelse av ansatte i staben, inkludert ansvars- og oppgavefordeling, kompetanseutvikling, driftsplanlegging og ressursbruk
 • Administrasjon, økonomistyring og fagutvikling i tråd med gjeldende lov-/regelverk og politiske vedtak.
 • Videreutvikling av tjenestetilbudet, inkl. oppfølging og utvikling av planer og aktuelle tiltak, 
 • Dialog og samhandling med andre sektorer og kommunens innbyggere
 • Du må kunne skape trygghet for ansatte og være en tydelig leder som utnytter kapasiteten og mulighetene som finnes i organisasjonen og ellers i samfunnet

Gå til utlysningstekst og søk her.

Søknadsfrist: 4. desember 2023.

Til toppen