Lavere eiendomsskatt på landbrukseiendommer med boliger

Sakkyndig nemd i Engerdal vedtok den 22. mars å gjeninnføre reduksjonsfaktoren på 0,6 % av eiendomsskattetaksten for 2021, slik den har vært de siste årene. Det betyr at eiendomsskatten for landbrukseiendommer med våningshus og andre boliger reduseres tilsvarende de senere årenes reduksjon. 

Hvor mye eiendomsskatten reduseres kan vi ikke si noe om her, da det er mange forhold som kan påvirke eiendomsskattetaksten. Dersom denne endringen gjelder for deg, får du tilsendt en ny, korrigert skatteseddel.

Hva med klagene på eiendomsskattetaksten som allerede er sendt inn?

Kommunen anbefaler at du sender en kort melding til eiendomsskattekontoret om at du frafaller klagen. Dermed går klagebehandlingen mye raskere.  Bruker du e-post, sender du meldingen til postmottak@engerdal.kommune.no. Dersom du har klaget på andre ting i tillegg, må du ikke frafalle klagen, da forsinker du i tilfelle behandlingen.

 

Allerede fått fakturaen for første termin. Hva skjer videre?

Du må betale fakturaen som du allerede har fått. Eiendomsskattebeløpet blir justert på fakturaene for termin 2 og 3, slik at årsbeløpet blir riktig. Skulle du ha kommet til å betale for mye, får du det overskytende tilbake.  

Til toppen