Kurstilbud vinter og vår 2022 - Nofima

De to første kursene er planlagt at vil foregå digitalt, mens resten håper vi at kan avholdes fysisk. Dette er dog avhengig at myndighetenes retningslinjer, som Nofima følger nøye. Vi må derfor ta et lite forbehold om evt. flytting av dato på disse kursene, men håper at vi sakte men sikkert går mot en normal hverdag igjen.

Kurstilbud vinter/vår 2022

12. januar: Digitalt kurs – Merking og næringsdeklarasjon kl. 10.00-14.00
Kurset tar for seg råvarer, ingredienser og tilsetninger som brukes i oppbygging av ulike resepter.

For mer informasjon om kurset og påmelding klikk på lenken Nettkurs merking og næringsdeklarasjon - Nofima

26. januar: Digitalt kurs – Surdeig grunnkurs kl 10:00-12:00
Kurset tar for seg grunnleggende teori om oppstart av surdeig/spontansurdeig, kunnskap som skal være avgjørende for å lykkes med surdeig. Det blir en innføring i hvordan en setter i gang og holder vedlike en surdeigstarter, som er kjernen i bakverk basert på surdeig.

For mer informasjon om kurset og påmelding klikk på lenken Surdeig grunnkurs (digitalt) - Nofima

8. februar: Surdeig – litt videre – oppstart ca. kl. 09.00
På dette kurset ser vi nærmere på det grunnleggende innenfor surdeig og praktisk bruk av surdeig i bakeriet. Kurset retter seg mot de som tidligere har jobbet med surdeig. Her er det en fordel om du har deltatt på det digitale grunnkurset 26. januar, men ikke noen nødvendighet.

For mer informasjon om kurset og påmelding klikk på lenken Surdeig - litt videre - Nofima

9.-10. februar: Nedskjæring og foredling av kjøttprodukter – oppstart 1. dag kl. 10.00
Gjennom teori og praktiske øvelser skal deltakerne få kunnskap om bedre utnyttelse av småfe og gris til ulike produkter, som pølser og andre kjøttprodukter.

For mer informasjon om kurset og påmelding klikk på lenken Nedskjæring og foredling av kjøttprodukter - Nofima

16.-17. februar: Fagnettverk - Spekematproduksjon fra råvare til ferdig produkt – 1. samling oppstart kl. 10.00
Fagnettverket består av 3 kurssamlinger – 2 avholdes før sommeren og 1 på høsten.
Lokalmatprodusenter skal oppnå en dypere forståelse av de råvarene og de prosessene de bruker, samt opplæring i «nye» prosesser innen spekematproduksjon som igjen vil føre til et større mangfold av lokalprodusert spekematprodukter og nye produkter innen kategorien spekemat.

For mer informasjon om kurset og påmelding klikke på lenken Fagnettverk: Spekematprodukter fra råvare til ferdig produkt - Nofima

23.-24. mars: Grunnmodul foredling av frukt og bær – 1. samling oppstart ca. kl. 09.00
Grunnmodulen består av 6 kursdager fordelt på 3 samlinger (2 kursdager per samling). Kurset er en kombinasjon av teori, praksis og bedriftsbesøk. Det vil også gis informasjon rundt regelverk, merking av mat og mattrygghet.

For mer informasjon om kurset og påmelding klikk på lenken Grunnmodul foredling av frukt og bær - Nofima

5. april: Digitalt kurs - Introduksjon i Mattrygghet og HACCP for serveringsbedrifter og kaféer – kl. 10.00-12.00
Kurset vil gi deg kunnskap om mattrygghet, som gjør deg i stand til å vurdere risiko i egen virksomhet. Med denne kunnskapen kan man arbeide videre videre med tilrettelegging av hygiene og HCCAP i egen bedrift.

For mer informasjon om kurset og påmelding klikk på lenken Intro i Mattrygghet og HACCP serveringsbedrifter og kaféer - Nofima

Til toppen