Kunngjøringer - motorisert fricamping

Engerdal kommune sender med dette forslag om opphevelse av forskrift om plasseringstid i forbindelse med motorisert fricamping (campingvogner/bobiler og tilsvarende) langs Femund, Isterfossen og Femundselva, Engerdal kommune, Hedmark, på høring.  Høringsfristen settes til 26. mars 2021

Gjeldende forskrift med samme tittel ble fastsatt av Engerdal kommunestyre 22. mai 2003 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 85 tredje ledd.

Etter høringsfristen vil høringsuttalelser bli behandlet i formannskapet, med forslag til innstilling. Kommunestyret fatter endelig vedtak.

 

Du sender inn høringssvar ved å benytte lenken under.

Du kan også sende høringsuttalelse  per post til Engerdal kommune, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal, eller per e-post til postmottak@engerdal.kommune.no.

Merk høringssvar med «Høringssvar – motorisert fricamping i Engerdal».

Høringsnotat av 12.02.2021 (PDF, 131 kB)

Særutskrift Presisering av vedtak fattet av kommunestyret sak 83220 av 25112020 (PDF, 121 kB)

Protokollutdrag Presisering av vedtak fattet av kommunestyret (PDF, 25 kB)

Til toppen